11.9 Meta Kindred Build Rehber S11 Eşya

 • Kraken Katili
 • Çelik Kaplamalı Çizme
 • Hayalet Dansçı
 • Ebedi Kılıç
 • Kanasusamış
 • Koruyucu Melek
Kindred
Full Build
 • Kraken Katili
 • Çelik Kaplamalı Çizme
 • Hayalet Dansçı
 • Ebedi Kılıç
 • Kanasusamış
 • Koruyucu Melek

Yetenekler

 • Okların Dansı
 • 2
 • 4
 • 5
 • 7
 • 9
 • Kurdun Hiddeti
 • 1
 • 8
 • 10
 • 12
 • 13
 • Karabasan
 • 3
 • 14
 • 15
 • 17
 • 18
 • Kuzunun Şefkati
 • 6
 • 11
 • 16

Yeni Rünler

İsabetHâkimiyetİsabetSaldırıya Devam
İsabet
Güçlendirilmiş saldırılar ve sürekli hasar
Saldırıya Devam
Aynı şampiyona saldırmak sınırsız birikecek şekilde SG veya YG (Değişken) sağlar ve belli bir yük sayısını aştıktan sonra söz konusu hedefe verdiğin hasar artar.
Zafer
Şampiyon katletmek can yeniler ve ilave altın sağlar.
Efsane: Çeviklik
Rakip katletmek kalıcı saldırı hızı sağlar.
Son Darbe
Düşük can değerindeki şampiyonlara %5 daha fazla hasar verirsin. Katletme veya asistlerin ardından SG/YG kazanırsın.
Hâkimiyet
Anlık hasar ve hedefe ulaşma
Ani Darbe
Atılma, atlama, sıçrama, ışınlanma kullandıktan veya gizli halden çıktıktan sonra zırh deşme/büyü nüfuzu kazanırsın.
Açgözlü Avcı
Yeteneklerinle verdiğin hasarın yüzdelik bir kısmı kadar can yenilersin. Katlettiğin her farklı şampiyon bu etkiyi arttırır.
+%9 Saldırı Hızı
+10 Değişken Kuvvet
+6 Büyü Direnci

Kindred build rehber ve eşya dizilimi